آزمون دوره اسمبل به سبک شهر الکترونیک

پایان آزمون: ۵شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۱ - ساعت ۱۱ صبح

مهلت شرکت در آزمون به پایان رسید